Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

“E-Sigorta.com” web sitesi (“Site”), tüm hakları ŞEHİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİne (“E-Sigorta.com”) ait olan, ilgili kurum tarafından verilen ruhsat ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilen yetki ile, sigorta veya Acentelik sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerine aracılık eden bir kuruluştur. Müşteri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kabulü ile E-Sigorta.com ve Site’yi, sigorta şirketlerinden adına teklif alınması, poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve E-Sigorta.com’un bu hususta bir sorumluluğu yoktur. E-Sigorta.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır.

İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin E-Sigorta.com'a atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

 

1.  TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme’nin tarafları [Nish İstanbul Residence Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 A/H Bahçelievler/İstanbul] adresinde faaliyet gösteren E-Sigorta.com ile (“Müşteri”)’dir. İşbu Sözleşme ’de E-Sigorta.com. Ve Müşteri müteselsilen “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

 

2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, E-Sigorta.com tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta Acentelik hizmetine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” ibaresini işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri, E-Sigorta.com’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta Acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır.

 

3.  HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER

 

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler E-Sigorta.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir.

Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta acenteliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya E-Sigorta.com tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

 

4.  E-SİGORTA.COM’UN SORUMLULUKLARI

 

4.1.

 

E-Sigorta.com’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında E-Sigorta.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. E-Sigorta.com’dan hizmet alınmış olması E-Sigorta.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı E-Sigorta.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. E-Sigorta.com sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

 

4.2.

 

Müşteri, E-Sigorta.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan E-Sigorta.com’un hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde E-Sigorta.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında E- Sigorta.com’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

 

4.3.

 

Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, E-Sigorta.com’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. E-Sigorta.com, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

 

4.4.

 

E-Sigorta.com, Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

4.5.

 

Site ’ye girilen bilgilerin güvenliği [Veri Sign SSL] sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

 

4.6.

 

E-Sigorta.com, Site ‘ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site ‘ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü (aşağıda tanımlı olan) Gizli Bilgiler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, E-Sigorta.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

4.7.

 

Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan E-Sigorta.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda E- Sigorta.com bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

4.8.

 

Site’de kurulan linkler, E-Sigorta.com’un diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. E-Sigorta.com tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt E-Sigorta.com için bağlayıcı değildir.

 

4.9.

 

E-Sigorta.com, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. E-Sigorta.com, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

4.10.

 

E-Sigorta.com, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

 

4.11.

 

E-Sigorta.com, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site ‘yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı E- Sigorta.com’un müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.12.

 

E-Sigorta.com, Müşteri’ye ait ve Müşteri’nin Site ‘yi kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Müşteri talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Müşteri’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde E-Sigorta.com’un sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site’nin ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. E- Sigorta.com, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Site

 

üzerinden Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine gönderilir. Müşteri, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

 

5.  MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

 

5.1.

 

Site’de yapılan veya ileride yapılacak birtakım işlemler uyarınca Müşteri’den hesap adı/numarası ve şifre kullanması talep edilebilir. Müşteri tarafından hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Müşteri, kendisine verilen hesap adını/numarasını ve şifresini güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Müşteri, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Site’den talep edebilecektir.

 

Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Müşteri, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle doğacak / oluşabilecek tüm zararlardan sorumludur. E-Sigorta.com, bu tür davranışlara engel olmak için Müşteri’nin Site ‘ye girişini yasaklamak, şikâyette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 

5.2.

 

Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Müşterinin Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Müşteri, E- Sigorta.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, E-Sigorta.com’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin E- Sigorta.com’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda E-Sigorta.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.

 

Müşteri, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve hizmetlerin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü verinin, sigorta şirketlerinden, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşım Sistemi üzerinden temin edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.4.

 

Müşteri, E-Sigorta.com’a bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından

dolayı  oluşacak / meydana gelecek sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

 

6.  SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI

 

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda E-Sigorta.com tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi (ilk taksit tutarının ödenmesi ile başlıyorsa bu şekilde net bir ifade olması iyi olur) ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından kuver (? ) verilebilir.

 

7.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

7.1.

 

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları E-Sigorta.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

7.2.

 

Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar ve E- Sigorta.com’un ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

 

7.3.

 

Müşteri, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini E-Sigorta.com’a göndermekle E-Sigorta.com’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

7.4.

 

Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için E-Sigorta.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler E-Sigorta.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. E-Sigorta.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

 

8.  GİZLİLİK

 

8.1.

 

E-Sigorta.com, Site üzerinden Müşteri tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Müşteri’nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) içerir.

 

8.2.

 

Site, işbu Sözleşme ‘de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Site, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

8.3.

 

Site ( E-Sigorta.com), Gizli Bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Site’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site’nin (dolaysıyla E-Sigorta.com’un) herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

9.  MÜCBİR SEBEP

 

9.1.

 

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflar ‘ca mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilir. Taraflar doğrudan doğruya işbu Sözleşme ’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkânsız hale getiren ve/veya tarafların bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu Mücbir Sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

 

9.2.

 

Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep ’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince tarafların işbu Sözleşme ‘den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

9.3.

 

E-Sigorta.com, Mücbir Sebep ’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Müşteri, bu durumlar nedeniyle E-Sigorta.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

10.  BÖLÜNEBİLİRLİK

 

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

 

11.  DEĞİŞİKLİKLER

 

11.1.

 

E-Sigorta.com, işbu Sözleşme ‘de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. E-Sigorta.com’un değişiklikleri Müşteri’ye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Müşteri, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

11.2.

 

E-Sigorta.com, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

 

12.  FERAGAT

 

Sözleşme ‘den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflardan birinin işbu Sözleşme ‘den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da söz konusu yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

 

13.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme ‘den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Whatsapp